Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Regulamin konkursu

„Prezenty od „SPOŁEM” PSS w Siemiatyczach w PIERWSZYM DNIU WIOSNY”

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Prezenty od „SPOŁEM” PSS w Siemiatyczach” zwany dalej Konkursem dotyczy sprzedaży premiowej towarów z KARTĄ KLIENTA „SPOŁEM” PSS w Siemiatyczach, w następujących sklepach Organizatora:
 • Nr 4 przy ul. Nadrzecznej 1
 • Nr 6 przy ul. Drohiczyńskiej 19
 • Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 7
 • Nr 18 przy ul. Ks. Ściegiennego 5
 • Nr 24 przy ul. T. Kościuszki 45
 • Nr 30 Super Sam przy ul. 11 Listopada 33
 1. Organizatorem konkursu jest „Społem” PSS w Siemiatyczach, z siedzibą w Siemiatyczach 17-300, przy Placu J. Pawła II nr 1, NIP 544 000 04 84, wpisaną do KRS w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000135172.
 2. Sprzedaż premiowa towarów w ramach konkursu trwa od dnia 1 lutego 2019 r.  do dnia 20 marca 2019 r.
 3. Osoby biorące udział w konkursie są uczestnikami programu lojalnościowego „SPOŁEM RAZEM”, podały swoje dane osobowe przystępując do tego programu i wyraziły tym samym zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celach marketingowych.
 4. Organizator w oparciu o zapis pod pkt 7 Regulaminu konkursu „Prezenty od „SPOŁEM” PSS w Siemiatyczach w PIERWSZYM DNIU WIOSNY” przyznaje nagrody na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest w sklepach, w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej psssiemiatycze.pl.

Zasady i przebieg konkursu

 1. Do udziału w konkursie uprawnione są osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
  1. są posiadaczami Karty Klienta „Społem” PSS w Siemiatyczach oraz podały numer telefonu w Formularzu Rejestracyjnym uczestnika programu lojalnościowego „SPOŁEM RAZEM”,
  2. dokonają, co najmniej jednorazowego, zakupu towarów w sklepach organizatora za minimum 50 zł, w okresie wskazanym pod pkt 3,
 2. Każdy kolejny zakup za minimum 50 zł zwiększa szansę na uzyskanie nagrody.
 1. Nagrodę otrzyma co setny klient w kolejności, wygenerowanej przez system komputerowy organizatora, w okresie trwania konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu nie wymaga dodatkowego zgłoszenia przez posiadacza Karty Klienta „Społem” PSS w Siemiatyczach.

Nagrody

 1. Łączna ilość nagród wynosi 10 (dziesięć):

- Maszynka do mielenia mięsa Zelmer

- Komplet garnków nierdzewnych Korona 16 częściowy

- Sokowirówka Adler AD 4109

- Patelnia z pokrywką 24 cm nierdzewna i garnek z pokrywką 24 cm nierdzewny

- Żelazko Sencor 1600W

- Szczoteczka elektryczna do zębów Oral B

- Komplet sztućców Berreni 24 częściowy

- Czajnik elektryczny Aigostar 1,7l

- Komplet obiadowy Luminarc dla 4 osób 12 częściowy

- Maszynka wielofunkcyjna Besmart

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca 2019 r.
 2. Osoby uprawnione do odbioru nagrody zostaną poinformowane telefonicznie o przysługującej nagrodzie i możliwym terminie jej odbioru.
 3. Nagrody można odebrać w siedzibie organizatora od 22 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. w godz. od 730 do 1530, w dni robocze.
 4. Nieodebranie nagrody w terminie, jak wyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku pozostanie ona do dyspozycji organizatora.
 5. Nagrody będą wydawane po okazaniu Karty Klienta „Społem” a ich odbiór potwierdzony podpisem na protokole, który pozostaje do dyspozycji organizatora w celu weryfikacji z przepisami prawa podatkowego.
 6. Osobie nagrodzonej nie przysługuje prawo wymiany nagrody za ekwiwalent pieniężny. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność należnej nagrody, w tym także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu.
 2. Czas trwania konkursu może być zmieniony decyzją organizatora.