Karta klienta SPOŁEM

REGULAMIN KARTY KLIENTA „SPOŁEM” PSS w Siemiatyczach


b_252_189_16777215_0___images_stories_kartaklienta-1.jpg

1. Karta Klienta „Społem” jest własnością „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Siemiatyczach, z siedzibą w Siemiatyczach Plac J.Pawła II Nr 1.

 

2. Karta Klienta „Społem” jest wydawana bezpłatnie klientom deklarującym zgodę na udział w Programie lojalnościowym "Społem" PSS w Siemiatyczach.

 

3. Posiadacz karty, po jej aktywacji, gromadzi punkty poprzez zakupy towarów w sklepach:

 

 • Nr 4 w Siemiatyczach przy ul. Nadrzecznej 1 
 • Nr 6 w Siemiatyczach przy ul. Drohiczyńskiej 19
 • Nr 9 w Siemiatyczach przy ul. Gen. Andersa 7
 • Nr 18 w Siemiatyczach przy ul. Ks. Ściegiennego 5
 • Nr 24 w Siemiatyczach przy ul. T. Kościuszki 45
 • Super Sam przy ul. 11 Listopada 33

 

4. Wartość zakupów, z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej, przyjmowanych płatności masowych, biletów komunikacji miejskiej i wyrobów tytoniowych - zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za jedną złotówkę uczestnik otrzymuje jeden punkt.

5. Naliczane punkty rejestrowane są w systemie komputerowym na osobistyb_269_201_16777215_0___images_stories_kartaklienta-2.jpgm koncie każdego zarejestrowanego klienta.

6. Zgromadzone punkty uprawniają do wymiany na towary wyszczególnione pod pkt 14 niniejszego regulaminu.

7. W ramach działań promocyjnych posiadaczom Karty Klienta "Społem" mogą być przyznane punkty dodatkowe albo inne formy gratyfikacji.

8. Rabat wynikający z posiadania karty przysługuje niezależnie od formy płatności.

9. Posiadaczami Karty Klienta „Społem” mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

10. Karta Klienta „Społem” ważna jest do odwołania.

11. Zasady funkcjonowania Karty Klienta „Społem” mogą być zmienione w każdym czasie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.psssiemiatycze.pl.

12. Posiadacz Karty Klienta „Społem” wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w komputerowej bazie danych, z przeznaczeniem do wykorzystania ich wyłącznie w celach marketingowych oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) wraz z późn. zmianami.

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013 r.

14. Lista towarów podlegających wymianie za zgromadzone punkty:
1
bułka słodka/pączek
300 pkt
2
chleb zwykły 0,55 kg
400 pkt
3
woda żywiec 1,5 l gaz./ n.gaz
500 pkt
4
masło roślinne 0,25 kg
600 pkt
5
mleko polskie 2% 1l
700 pkt
6
piwo Łomża wyborowe 0,5l
900 pkt
7
czekolada mleczna  Wedel 100 g
1100 pkt
8
chleb bez drożdży 1,4 kg
1300 pkt
9
papier toaletowy / Mola (8 szt.)
2500 pkt
10
wódka żołądkowa czysta 0,5l
5000 pkt

 

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU

„NAJWYŻSZY ZAKUP w sklepach „SPOŁEM” PSS Siemiatycze”

Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs „NAJWYŻSZY ZAKUP w sklepach „SPOŁEM” PSS Siemiatycze” zwany dalej konkursem obejmuje zakupy towarów dokonane przez klientów na KARTĘ KLIENTA „SPOŁEM”, w sklepach
  •  nr 4 przy ul. Nadrzecznej 1
  •  nr 6 przy ul. Drohiczyńskiej 19
  •  nr 9 przy ul. Gen. Andersa 7
  •  nr 24 przy ul. T. Kościuszki 45
  •  Super Sam przy ul. 11 Listopada 33
 2. Organizatorem konkursu jest „Społem” PSS w Siemiatyczach, z siedzibą Siemiatycze   17-300,  przy Placu J. Pawła II Nr 1, NIP 544 000 04 84, wpisana do KRS w Sądzie     Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000135172.
 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
 4. Osoby biorące udział w konkursie są uczestnikami programu lojalnościowego-zakupy z KARTĄ KLIENTA „SPOLEM”,  podały swoje dane osobowe przystępując do tego    programu i wyraziły tym samym zgodę na ich przetwarzanie (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), wyłącznie w celach marketingowych.
 5. Organizator konkursu w oparciu o zapis pod pkt 7 Regulaminu Karty Klienta „Społem” przyznaje nagrody dodatkowe na zasadach określonych w niniejszym  regulaminie.
 6. Regulamin konkursu jest dostępny w sklepach, w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.psssiemiatycze.pl .

Zasady i przebieg konkursu

 1. Do udziału w konkursie uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:

a/ są posiadaczami Karty Klienta „Społem”,

b/ dokonają zakupu towarów w sklepach organizatora i uzyskają najwyższą sumę ich wartości,
w okresie wskazanym pod pkt 3.

 1. Każdy uczestnik konkursu może wielokrotnie dokonywać zakupu towarów. Najwyższa    wartość zakupu ustalona zostanie na podstawie indywidualnego stanu na koncie          osobistym uczestnika konkursu, jako suma wszystkich zakupów przy użyciu Karty   Klienta  „Społem” zarejestrowana w systemie komputerowym, w okresie  trwania      konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu nie wymaga dodatkowego zgłoszenia przez posiadacza Karty Klienta „Społem”.

10.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.

Nagrody

11.  Łączna ilość nagród wynosi 10 (dziesięć):

1/   Rower R04972

2/   Zestaw garnków ZELMER (10-elementowy)

3/   Robot PHILIPS  HR7764 (34 funkcje)

4/   Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG MW89M-B/XEO

5/   Odkurzacz AMIKA VM1021

6/   Komplet garnków (6-elementowy)

7/   Zestaw patelni TEFAL  (24 cm + 28 cm)

8/   Żelazko parowe ZELMER

9/   Czajnik elektryczny ZELMER CKE820

10/   Komplet pościeli 1,6 x 2,0

12.  Wartość puli nagród wynosi 2130 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści zł).

Rozstrzygnięcie konkursu

13.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 14,00.

14.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w sklepach organizatora, w jego siedzibie oraz na stronie internetowej www.psssiemiatycze.pl . Dodatkowo osoby          nagrodzone będą poinformowane telefonicznie.

15.  Nagrody będzie można odebrać w siedzibie organizatora od 6 do 15 maja 2014 r. w godz. od 7,30 do 15,30 w dni robocze.

16.  Nieodebranie nagrody w terminie, jak wyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z  nagrody. W takim przypadku pozostanie ona do dyspozycji organizatora.

17.  Wydanie nagrody odbędzie się po okazaniu dokumentu tożsamości, Karty Klienta     „Społem” oraz za potwierdzeniem jej odbioru na protokole, który pozostaje do dyspozycji organizatora oraz zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

18.  Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność należnej    nagrody, w tym także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za   wady rzeczy będącej nagrodą.

Postanowienia końcowe

19.  Regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu.

20.  Czas trwania konkursu może być zmieniony decyzją organizatora.

 

W dniu 5 maja 2014 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Oto Laureaci:

1. Nr Karty Klienta "Społem": 9720000020143 Pani Brenadeta - Rower

2.    -"-                              9720000028002 Pani Irena - Zestaw garnków Zelmer

3.    -"-                              9720000067346 Pan Henryk - Robot Philips

4.    -"-                              9720000066479 Pan Janusz - Kuchenka mikrofalowa Samsung

5.    -"-                              9720000068633 Pani Beata - Odkurzacz Amika

6.    -"-                              9720000027586 Pani Anna - Komplet garnków

7.    -"-                              9720000029290 Pan Dariusz - Zestaw patelni Tefal

8.    -"-                              9720000065809 Pan Piotr - Żelazko parowe Zelmer

9.    -"-                              9720000060538 Pani Anna - Czajnik elektryczny Zelmer

10.  -"-                              9720000020617 Pani Barbara - Komplet pościeli

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

 

 

800x600

nr 4 przy ul. Nadrzecznej 1

nr 6 przy ul. Drohiczyńskiej 19

nr 9 przy ul. Gen. Andersa 7

nr 24 przy ul. T. Kościuszki 45

Super Sam przy ul. 11 Listopada 33

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Regulaminy promocji

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości